04 Aug - 
Photos: Valentina Shevchenko through the years

Check out these photos of Valentina Shevchenko through the years.